Ανακοινώσεις Φροντιστηρίου Θέματα και Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024 στο μάθημα των Λατινικών

Για να "κατεβάσετε" και να δείτε τα θέματα στο μάθημα στο μάθημα των Λατινικών, πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Θέματα στο μάθημα των Λατινικών 2023

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2024

A1.

ΚΕΙΜΕΝΟ 19

Όταν ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας και ο Γάιος Αντώνιος ήταν ύπατοι, ο Λεύκιος Σέργιος Κατιλίνας, άνδρας από πολύ αριστοκρατική γενιά αλλά με χαρακτήρα πάρα πολύ διεστραμμένο, συνωμότησε εναντίον της πολιτείας/του κράτους. Τον είχαν ακολουθήσει κάποιοι επιφανείς αλλά αχρείοι άνδρες. Ο Κατιλίνας εκδιώχθηκε από την πόλη από τον Κικέρωνα. Οι σύντροφοί του συνελήφθησαν και στραγγαλίστηκαν στη φυλακή.

ΚΕΙΜΕΝΟ 42

Επειδή ενεργούσαν υπό την επιρροή αυτών πολλοί, όχι μόνο αχρείοι αλλά και άπειροι, αν τον είχα τιμωρήσει, θα έλεγαν ότι αυτό έγινε σκληρά και τυραννικά. Τώρα καταλαβαίνω πως αν αυτός φθάσει στο στρατόπεδο του Μανλίου, όπου κατευθύνεται, κανείς δεν θα είναι τόσο ανόητος, ώστε να μη βλέπει ότι έγινε συνωμοσία, κανείς τόσο αχρείος, ώστε να μην ομολογεί.

 

B1.

1. β (λατινική)

2. α (Λίβιος Ανδρόνικος)

3. β (έπος)

4. γ (Κορνήλιος Νέπως)

5. γ (Γεωργικά)

 

B2.

ρεαλιστής: rem (publicam)

σοσιαλισμός: socii

στραγγαλίζω: strangulati sunt

φίρμα: confirmaverunt

ρήγας:regie

 

 

Γ1.

nobilissima genera

clariores, clarissimi

cuiusdam

viros

urbium

carcer

spe

sententiam

multum, plus, plurimum

earum

coniuratio

Γ2α.

pervenerit : pervenire

videat : videre

fateatur : fateri

Γ2β.

coniurem

consequuntur

expellebas

depre(he)ndendi

aluissemus

nascituram

dic

intellectu

esse

Δ1α.

ingenii : γενική της ιδιότητας στοvir

ex urbe : εμπρόθετος προσδιορισμός της απομάκρυνσης στο expulsus est

eius : γενική κτητική στο socii (κτήση χωρίς αυτοπάθεια)

non credendo : απρόθετη αφαιρετική του γερουνδίου που δηλώνει τον τρόπο στο confirmaverunt

factum esse : ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα αdicerent (ετεροπροσωπία)

 

Δ1β.

  • Δευτερεύουσα επιρρηματική αναφορική συμπερασματική πρόταση. (1)
  • (Προσδιορίζει τον όρο neminem της πρότασης εξάρτησης) Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του αποτελέσματος στο εννοούμενο απαρέμφατο fore της κύριας πρότασης με ρήμα το intellego. (1)
  • Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το αποτέλεσμα/συμπέρασμα στη λατινική θεωρείται πάντοτε μια υποκειμενική κατάσταση (1), συγκεκριμένα χρόνου ενεστώτα (fateatur), γιατί εξαρτάται από αρκτικό χρόνο (άμεσα από το απαρέμφατο fore, μέλλοντας και έμμεσα από το ρήμα intellego, ενεστώτας) και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν (1). Έχουμε ιδιομορφία ως προς την ακολουθία των χρόνων, συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση, γιατί το αποτέλεσμα είναι ιδωμένο τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής του. (1)

 

Δ2α.

Antonius, alter consul, Catilinam ipsum proelio victum, interfecit.

 

Δ2β.

Ιδιόμορφη αφαιρετική απόλυτη (1), που φανερώνει χρόνο στο ρήμα coniuravit , με υποκείμενα τα Marco Tullio Cicero και Gaio Antonio και το consulibus κατηγορηματικό προσδιορισμό σε αυτά.

Cum Marcus Tullius Cicero et Gaius Antonius consules essent.

            

 

.

Ανακοινώσεις Φροντιστηρίου