Το φροντιστήριο Εκπαιδευτικός σχεδιασμός

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και προγραμματισμός

 • Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και προγραμματισμός
   Στο φροντιστήριο μας λειτουργούν τμήματα :

  • Γ΄ Λυκείου : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
   (Αρχαία, Έκθεση, Ιστορία, Λατινικά, Λογοτεχνία, Βιολογία) - 19 ώρες ανά εβδομάδα.
  • Γ΄ Λυκείου : ΘΕΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
   (Έκθεση) – 3 ώρες ανά εβδομάδα.
  • Β΄ Λυκείου : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
   (Αρχαία, Έκθεση, Λατινικά, Ιστορία κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου) – 12 ώρες ανά εβδομάδα.
  • Α΄ Λυκείου :
   Αρχαία, Έκθεση – 6 ώρες ανά εβδομάδα.
 • Ο υπεύθυνος σχεδιασμού του εκπαιδευτικού προγράμματος σε συνεργασία με τους αρμόδιους για κάθε τάξη και μάθημα καθηγητές, συντάσσει το οργανόγραμμα εξεταστέας ύλης (σχέδιο διδασκαλίας), το οποίο μοιράζεται στους μαθητές, μαζί με τα αντίστοιχα πακέτα (ντοσιέ) σημειώσεων από την αρχή της σχολικής περιόδου. Η διδακτέα ύλη για κάθε μάθημα ολοκληρώνεται έγκαιρα, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες επαναλήψεις.

 • Οι μαθητές συμμετέχουν δωρεάν σε ωριαία διαγωνίσματα (test) για την εξέταση της εβδομαδιαίας ύλης ή σε τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης περίπου μία φορά το μήνα ανά μάθημα. Τα διαγωνίσματα διορθώνονται είτε από τους διδάσκοντες καθηγητές είτε από καθηγητές εξωτερικούς συνεργάτες, ειδικευμένους στο μάθημα και παραδίδονται σε διαφορετικό ανά μάθημα εύλογο χρόνο στους ενδιαφερόμενους.

  • Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με βάση :

  • ερωτηματολόγια που προσμετρούν το βαθμό ικανοποίησης των μαθητών.
  • ερωτηματολόγια που προσμετρούν το βαθμό ικανοποίησης των κηδεμόνων.
  • ερωτηματολόγια που προσμετρούν το βαθμό ικανοποίησης των καθηγητών.
  • ερωτηματολόγια που προσμετρούν το βαθμό ικανοποίησης τους εκπαιδευτικούς στόχους των μαθητών και τις επιδόσεις τους στις πανελλήνιες εξετάσεις.
  • τα ποσοστά συμμετοχής τους στα επαναληπτικά διαγωνίσματα του φροντιστηρίου ή της Ο.Ε.Φ.Ε..
  • την ικανότητα διαχείρισης και εφαρμογής των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών για την έγκαιρη επίλυση τυχόν προβλημάτων.