Έμφαση στη βιωματική μάθηση

Έμφαση στη βιωματική μάθηση

Έμφαση στη βιωματική μάθηση

& στην εξατομικευμένη διδασκαλία

Αν και η βιωματική μάθηση αποτελεί οξύμωρο σχήμα για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα εμείς και πάλι “πρωτοπορούμε”. Πολλά από τα μαθήματα τα διδάσκουμε με τη χρήση των νέων τεχνολογιών

, π.χ. στο μάθημα της ιστορίας ως πηγές χρησιμοποιούμε το αρχείο της Ελληνικής Τηλεόρασης ή ανάλογα CD ROM.

 

Ωστόσο αυτό που πραγματικά αποτελεί βιωματική μάθηση είναι τα πολλά επαναληπτικά διαγωνίσματα που γράφουν οι μαθητές μας σε όλα τα μαθήματα, σε συνθήκες προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων. Πολλά από αυτά τα γράφουν σε τετράδια με σφραγισμένα τα ονοματεπώνυμά τους. Έτσι έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στη διαχείριση του άγχους τους, στην οργάνωση του χρόνου τους και να συνειδητοποιήσουν τις τυχόν ελλείψεις στη γνωστική τους κατάρτιση ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα. Εξατομικευμένη διδασκαλία γίνεται στους μαθητές μας που παρουσιάζουν γνωστικά κενά, εντελώς δωρεάν, από το διδάσκοντα καθηγητή του συγκεκριμένου μαθήματος.