Το μόνο φροντιστήριο που γονείς και μαθητές αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς και τη διοίκηση …

Γονείς και μαθητές αξιολογούν εκπαιδευτικούς και τη διοίκηση

Το μόνο φροντιστήριο που γονείς και μαθητές αξιολογούν

τους εκπαιδευτικούς και τη διοίκηση …

Στην Πρωτοπορία δεν φοβόμαστε την αξιολόγηση.

Με ειδικά ερωτηματολόγια με τίτλο “Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι” οι μαθητές και οι γονείς τους αξιολογούν τη γνωστική κατάρτιση, τη μεταδοτικότητα, την επάρκεια και την ποιότητα του συγγραφικού έργου των καθηγητών τους, καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε κτηριακές εγκαταστάσεις, γραμματειακή υποστήριξη, διοργάνωση και επιτήρηση επαναληπτικών διαγωνισμάτων, κλπ.. Τα αποτελέσματα αυτών των ερωτηματολογίων αξιολογούνται από τη διεύθυνση του φροντιστηρίου μας (Μαρία Γαλανάκη, Εύα Μαζοκοπάκη, Δέσποινα Μαρκουλάκη), η οποία κάνει τις απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις όπου χρειάζεται.