Άρτια προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις

Άρτια προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Άρτια προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις

Η εικοσιπενταετής επιτυχημένη πορεία του φροντιστηρίου μας στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην άρτια κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά και στις οργανωτικές ικανότητες της διοίκησης.

Οι μαθητές κατά την προσέλευσή τους στο φροντιστήριό μας, ενημερώνονται αρχικά με ειδικά οργανογράμματα για την ποσότητα και την ποιότητα της διδακτικής ύλης. Στη συνέχεια ακολουθούν το συγκεκριμένο, ανά μάθημα, πρόγραμμα της εκάστοτε τάξης. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει καθημερινή γραπτή ή προφορική εξέταση του μαθήματος, καθορισμένα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διαγωνίσματα σε συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες. Η εξέλιξη του μαθητή παρακολουθείται ανελλιπώς μέσω της καρτέλας προόδου του, η οποία περιλαμβάνει την γραπτή και προφορική του επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

Η ύλη σχεδόν όλων των μαθημάτων ολοκληρώνεται κατά τους μήνες Δεκέμβριο – Ιανουάριο και το αμέσως επόμενο διάστημα αρχίζουν οι επαναλήψεις. Τα διαγωνίσματα πλέον αφορούν το σύνολο της ύλης κάθε μαθήματος. Παράλληλα, οι μαθητές συμμετέχουν στις εξετάσεις προσομοίωσης που οργανώνει ο ΟΕΦΕ, με θέματα πανελλαδικώς κοινά για τα συμμετάσχοντα φροντιστήρια, σε ειδικά τετράδια με σφραγισμένα τα ονοματεπώνυμά τους, αντίστοιχα των πανελλαδικών εξετάσεων. Έτσι ο κάθε μαθητής γνωρίζει επακριβώς τόσο το τυπικό όσο και το ψυχολογικό πλαίσιο των εξετάσεων στις οποίες οφείλει να δοκιμαστεί και οδηγείται πλήρως καταρτισμένος στην πετυχημένη διεκπεραίωσή τους.