Σχέσεις καθηγητών – μαθητών – γονέων

Σχέσεις καθηγητών – μαθητών – γονέων

Σχέσεις καθηγητών – μαθητών – γονέων

Επιτυχημένος εκπαιδευτικός δεν θεωρείται απλά αυτός που έχει τη δυνατότητα να μεταδίδει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις γνώσεις του στους μαθητές και να προάγει την κριτική τους σκέψη, αλλά ουσιαστικά εκείνος που λειτουργεί ως πνευματικός και ψυχικός καθηγητής του.

Η σχέση του εκπαιδευτικού μας προσωπικού με το σύνολο των μαθητών στηρίζεται σ’ αυτήν ακριβώς την αρχή, με αποτέλεσμα πιο ανθρώπινες και ουσιαστικές σχέσεις με τα παιδιά του φροντιστηρίου μας. Ο συνεχής διάλογος, η αδιάκοπη ψυχολογική ενθάρρυνση, η αντίληψη ότι ο αγώνας τους δεν είναι ατομικός αλλά ομαδικός, είναι το κύριο μέλημά μας.

Παράλληλα, η συχνή επικοινωνία με τους γονείς, η συζήτηση για τα ξεχωριστά προβλήματα ή ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ένα παιδί, οι τυχόν μαθησιακές δυσκολίες, μας οδηγεί στην καλύτερη αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος. Συγκαλούμε, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, συγκεντρώσεις γονέων για να εκθέσουμε αναλυτικά τις απόψεις μας και τα τυχόν θέματα που προκύπτουν κι ακούμε συγχρόνως τις δικές τους θέσεις και αντιλήψεις στο αντίστοιχο θέμα. Χαράζουμε, ως εκ τούτου, μια κοινή πορεία προς όφελος του εκάστοτε μαθητή.