Το φροντιστήριο Εκπαιδευτικός σχεδιασμός Έμπειροι και καταρτισμένοι

Έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό

Έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό

Έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό

Οι καθηγητές που στελεχώνουν το φροντιστήριο Πρωτοπορία, ανήκουν στην ομάδα των εκπαιδευτικών που διαθέτουν τα τυπικά (π.χ. πτυχίο ανωτάτων σπουδών, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, κ.λπ.) αλλά και τα ουσιαστικά προσόντα

για να εργαστούν στο συγκεκριμένο χώρο.

Αρκετοί από αυτούς έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο των θεωρητικών επιστημών ή έχουν εκπονήσει κάποιο συγγραφικό έργο. Η πλειοψηφία των εργαζομένων διαθέτει επαρκείς γνώσεις της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και γνωρίζει πολύ καλά μία ή δύο ξένες γλώσσες, ενώ όλοι διαθέτουν ένα πλούσιο βιογραφικό στον τομές των θεωρητικών σπουδών.

Πιο συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό προσωπικό του φροντιστηρίου μας είναι άκρως εξειδικευμένο σε συγκεκριμένα μαθήματα και σε συγκεκριμένες τάξεις. Τα μαθήματα χωρίζονται σε τρεις, κατά κύριο λόγο, ενότητες: την ενότητα της Έκθεσης και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τη ενότητα της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής φιλολογίας και την ενότητα της Ιστορίας.

Οι διδάσκοντες κάθε ενότητας γνωρίζουν άριστα το αντικείμενό τους και εξειδικεύονται ανά τάξεις. Όλοι οι καθηγητές εκπονούν συγκεκριμένα φυλλάδια και ασκήσεις που σχετίζονται με το μάθημα, το οποίο διδάσκουν, ασχολούνται με τη διόρθωση των εβδομαδιαίων ή μηνιαίων τεστ και διαγωνισμάτων ,δημιουργούν το δικό τους οργανόγραμμα ύλης, το οποίο μοιράζουν στους μαθητές και παράλληλα το καταθέτουν στην γραμματεία του φροντιστηρίου. Συγχρόνως, παρακολουθούν σε δικούς τους καταλόγους την βαθμολογική επίδοση των μαθητών τους και συζητούν μαζί τους τις τυχόν διακυμάνσεις της βαθμολογίας τους.

Στο χώρο του φροντιστηρίου μας λειτουργεί παράλληλα και η γραμματεία. Το προσωπικό της περιλαμβάνει δύο άκρως ενεργητικά και επικοινωνιακά άτομα με άριστες σχέσεις απέναντι σε γονείς και μαθητές. Εξυπηρετούν περίπου 10 ώρες ημερησίως τις ανάγκες μαθητών, γονέων και καθηγητών.