Το φροντιστήριο Μαθήματα Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Το συγκεκριμένο μάθημα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας που αντιστοιχεί στην εκμάθηση του διδαγμένου και του αδίδακτου κειμένου.

Διδαγμένο Κείμενο : Στους μαθητές προσφέρεται ένα ντοσιέ με τις μεταφράσεις, ερμηνευτικά, πραγματολογικά στοιχεία εμπλουτισμένα με ερωταποκρίσεις απλού και συνδυαστικού χαρακτήρα.

Αδίδακτο Κείμενο : Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματεύεται απόσπασμα ή και ολόκληρα έργα αττικών πεζογράφων, που όμως κατατείνουν όχι σε μια επιφανειακή ενημέρωση του μαθητή, αλλά στη διαμόρφωση ενός γνωστικού εποπέδου που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των εισαγωγικών εξετάσεων. Συνακόλουθα, για την πλήρη προσέγγιση του αδίδακτου κειμένου, παρέχεται στους μαθητές μας ένα βιβλίο –εγχειρίδιο Συντακτικού της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, καθώς και γραμματικές και λεξιλογικές ασκήσεις που επιμελήθηκαν οι κλασικοί φιλόλογοι του φροντιστηρίου μας.