Το φροντιστήριο Μαθήματα Έκθεση Το ... “ΒΕΛΤΙΣΤΟΝ”

Το ... “ΒΕΛΤΙΣΤΟΝ” ... Η Έκθεση

Το ... ΒΕΛΤΙΣΤΟΝ ... Η Έκθεση

Το ... “ΒΕΛΤΙΣΤΟΝ” ... Η Έκθεση

Αν και το φροντιστήριό μας το προτιμούν οι μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης ωστόσο περίπου το 50% των εγγεγραμμένων είναι μαθητές της θετικής και τις τεχνολογικής κατεύθυνσης που έρχονται για να κάνουν μόνο Έκθεση.

Τα μαθήματα οργανώνονται από την υπεύθυνη ποιότητας και καθηγήτρια Μαρία Γαλανάκη και διδάσκεται από εξειδικευμένους συνεργάτες. Για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου είναι 2ωρο εβδομαδιαίως ενώ για τις Β΄ & Γ΄ Λυκείου 3ωρο ανά εβδομάδα. Οι μαθητές γράφουν κάθε εβδομάδα μια έκθεση (παραγωγή λόγου 600 περίπου λέξεων) και μια περίληψη ενός κειμένου ανάλογα με το θεματικό κύκλο που διδάσκονται. Τα γραπτά τους διορθώνονται από καθηγητές –εξωτερικούς συνεργάτες – του φροντιστηρίου μας και τους επιστρέφονται την επόμενη εβδομάδα.

Η επιτυχία του μαθήματος δεν έγκειται τόσο στο ότι κάθε χρόνο “πιάνουμε τα θέματα” αφού έχουμε διδάξει την αντίστοιχη ενότητα, αλλά στο ότι προετοιμάζουμε τους μαθητές μας ώστε να γράψουν άριστα, ανεξάρτητα από το θέμα που θα "πέσει".