Ιστορία

Ιστορία Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η κατά το δυνατόν απόλυτη εξοικείωση του μαθητή με την κατανόηση και την απομνημόνευση της διδακτέας ύλης.

Επιπλέον, η διδασκαλία ενισχύεται και ολοκληρώνεται με σχεδιαγράμματα, ερωτήσεις, επιμέρους ή συνολικές, συνδυαστικές, αφαιρετικές, καθώς και κρίσεως.

Οι γνώσεις βέβαια πλαισιώνονται με την παράλληλη ανάλυση των πηγών, εντός και εκτός βιβλίου.