Βιολογία

Βιολογία Η ερμηνευτική παράδοση του μαθήματος είναι πλαισιωμένη από συγκεκριμένα σχεδιαγράμματα καθώς και βοηθητικές ασκήσεις απλές ή συνδυαστικές για κάθε κεφάλαιο. Η καθημερινή γραπτή εξέτασή του και τα εβδομαδιαία τεστ διασφαλίζουν απόλυτα την εμπέδωση της γνωστικής ύλης από τους μαθητές.